Diễn đàn ngoại ngữ - Tài liệu trợ giúp
 Trợ giúp  Lịch  Danh sách thành viên  Tìm kiếm  Portal
 Portal  Tìm kiếm  Danh sách thành viên  Lịch
Xin chào quý khách!  Đăng ký  Đăng nhập

Viết trả lời


Trong những chủ đề bạn xem sẽ có những chủ đề bạn muốn trả lời. Để làm điều đó cách đơn giản nhất là bấm vào nút "Trả lời" ở phía trên và dưới chủ đề. Chú ý là có thể người quản trị sẽ không cho phép bạn viết bài trả lời vì một số lý do nào đó.

Thêm nữa, có thể người quản lý đã đóng chủ đề đó, điều đó có nghĩa không thành viên nào có thể trả lời trong chủ đề đó.